PROJEKT PAPPER/FIGURTEATERKOMPANIET

Papper är en fantastisk uppfinning som sedan många tusen år enar människor från hela världen på olika sätt.

Papper i olika former och olika uttryck såsom naturkollage, ritade och målade bilder samt skrivna och tryckta texter, har kommit till oss genom en resa från det gamla Egypten, genom Kina, Arabländerna, Spanien, Frankrike, England och Tyskland för att sedan hamna hos oss i Norden.

I Sverige är Värmland platsen för den stora produktionen av papper.

För oss och idag är papper en symbol för den naturliga processen där vår miljö är en viktig del av det vi måste ta hand om. Men det är också ett material som kan hjälpa oss att förstå, kommunicera och tillsammans skapa och arbeta för en bättre framtid.

Papper som en del av naturens kretslopp och Papper som konstnärlig utryck är temat vi kommer att arbeta med under 2019-2021.

I projektet ingår att söka och sprida kunskap om pappersprocessen i Värmland. I samarbete med Paper Province och de företag som producerar olika typer av papper.

Vi vill använda oss av dessa produkter på ett konstnärligt sätt genom att:

 • Genomföra olika kreativa verkstäder i förskola och skola.
 • Producera dockteater och teater med papper som kreativ material.
 • Bjuda nationella och internationella papperskonstnärer att göra utställningar i vår konsthall Magasin Katrin i Långban.

Projektet har gjorts möjligt tack vare ett treårigt projektbidrag från Region Värmland. Statens kulturråd har även bidragit med medel för att kunna genoföra föreställningen Titta Pappen, för barn mellan 1,5-6 år.

Välkomna till vårt Projekt Papper!

Pia Holmquist och Hugo Catolino / Figurteaterkompaniet

 

 • Bilder från arbetsprocessen

 • Improvisation med papper

 • Hugo med båt

 • Blått regn

 • Grotta

 • Min Papperssyster

 • Min Papperssyster

 • Min Papperssyster