Dockteaterfabriken bildades 2004 av Hugo Catolino. Gruppen är stationerad i Västerås och producerar och turnerar med dockteater för barn mellan 2-12 år. Medlemmar i gruppen Pia Holmquist, Kjell Wremert, Hugo Catolino.

Vi håller även workshop i dockteater, film och animationsfilm.