Skapande dramatik, ett lekfullt sätt att få fart på fantasin. Att se sina och sina medarbetares potential och möjlighet, att få sammanhållning i gruppen eller lösa ett problem.